Hjem

Vi utvikler din virksomhet

Forretningsutvikling • Innovasjon • Bærekraftig Utvikling

KraftCentralen leverer tjenester innen fagområdene:

innovasjon, endring- og bærekraftig forretningsutvikling.

Vi har lang erfaring fra internasjonale miljøer og jobber på tvers av bransjer.


Med fokus på nye forretningsmuligheter, effektive prosesser og bærekraftig utvikling skal

KraftCentralen sammen med sine kunder bidra til å oppnå FN’s bærekraftsmål *

* FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Lik vår Facebook side for oppdateringer om aktuelle prosjekter vi jobber med

Pil

FØLG OSS

HER FINNER DU OSS

KONTAKT OSS


E-post: post@kraftcentralen.no


Tlf: 416 37 149

© 2018 KraftCentralen AS